Storitve

Za naročila pregledov ali pripravo ponudbe nam pišite na info@pozarnavarnost.si ali nas pokličite na tel. št.: 02 788 53 45 in sicer od ponedeljka do petka med 8:00 – 14:00 uro.

Za pripravo ponudbe potrebujemo vrsto SAPZ, naslov objekta in število elementov.

Ponudba zajema strošek enkratnega pregleda ponujenega sistema APZ in potne stroške. V primeru, da je na objektu večje število elementov od števila, podanega za ponudbo, vam zaračunamo ceno po ceniku za dejansko število elementov minus odobren % popusta.

Ponovni pregled manjših pomanjkljivosti je v roku 8 dni od pregleda brezplačen.

Ponovni pregled, po preteku 8 dni, se zaračunava v višini 50% osnovnega pregleda.

Po preteku 6 mesecev od prvega pregleda, se ponovni pregled zaračuna v celoti.

Skladno novemu pravilniku SAPZ, ki je stopil v veljavo 14.09.2019 (Uradni list RS, št. 53/19), mora biti vse, kar se krmili s požarno centralo (Sistem za odkrivanje in javljanje požara) pregledano kot celota in vsled temu izdano skupno potrdilo in poročilo.