Seznam sistemov aktivne požarne zaščite in periodika pregledovanja

Po Pravilniku o pregledovanju in preskušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19) so navedeni naslednji sistemi in njihova periodika pregledovanja.

VGRAJEN SISTEM AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE
Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje:

 • požarne lopute,
 • požarna vrata,
 • evakuacijska vrata,
 • prezračevalne naprave,
 • naprave in oprema, ki služi za pogon ali krmiljenje dvigala, če so vezani v zanko požarnega sistema,
 • javljalniki isker v transportnih cevovodih in silosih, če so vezani v zanko požarnega sistema,
 • avtomatski javljalniki gorljivih plinov, če so vezani v zanko požarnega sistema,
 • odprtina za naravni odvod dima in toplote v stopniščih, če so funkcionalno povezane s požarnim sistemom,

Sistemi za odkrivanje in javljanje gorljivih plinov.

Sistem za nadzor dima in toplote:

 • naravni odvod dima in toplote,
 • mehanski odvod dima in toplote,
 • nadtlačni sistem kontrole dima.

Gasilni sistem:

 • gasilni sistem s tekočim gasilom,
 • gasilni sistem s plinastim gasilom,
 • gasilni sistem z drugim gasilom,
 • gasilni sistem za požarno hlajenje s škropljenjem ali polivanjem 
 • vodne zavese,
 • gasilni sistem s tekočim gasilom z odprtimi šobami, namenjen gašenju ali omejevanju požara,
 • drugi sistemi.

Varnostna razsvetljava:

 • s centralnim akumulatorskim napajanjem,
 • s posameznim akumulatorskim napajanjem.

Drugi SAPZ – sistem aktivne požarne zaščite:

 • avtomatska požarna / evakuacijska vrata z lastnim sistemom odkrivanja požara,
 • zniževanje koncentracije kisika v prostoru,
 • rezervna oskrba z energijo za SAPZ,
 • preprečevanje požara v transportnih cevovodnih / silosih.

Ob vsaki razširitvi sistema, za spremenjene ali zamenjane vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite oziroma če vgrajen sistem aktivne požarne zaščite, ki je bil sistem aktiviran, ni bil vzpostavljen v prvotno stanje v treh dneh po aktiviranju, je priporočeno pridobiti novo potrdilo.

Periodika pridobitve potrdila o brezhibnem delovanju za vse sisteme je na 3 leta od datuma izdaje.