PREGLED SISTEMA ZA ODKRIVANJE IN JAVLJANJE GORLJIVIH PLINOV

Dne 14.09.2019 je stopil v veljavo nov Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (nadalje APZ) (Uradni list RS, št.: 53/19), ki je pravna podlaga za pregledovanje sistemov APZ.

KRATKA NAVODILA ZA USPEŠNO IZVEDBO PREGLEDA SISTEMA ZA ODKRIVANJE IN JAVLJANJE GORLJIVIH PLINOV

Sistem za odkrivanje in javljanje gorljivih plinov ali par v zraku je avtomatski sistem za odkrivanje, javljanje in alarmiranje prisotnosti požarno nevarne koncentracije gorljivih plinov, ki ima svojo centralo in deluje samostojno.

1. Dokumentacija, ki mora biti na vpogled na pregledu:

a) Gradbeno dovoljenje
b) Uporabno, če je bilo izdano
c) Študija požarne varnosti ali Zasnova požarne varnosti ali Elaborat požarne varnosti ali Načrt požarne varnosti (v sklopu projekta za gradbeno dovoljenje – PGD/DGD)
d) Elektro projekti (PGD, PZI, PID), Strojni projekti (PGD, PZI, PID)
e) Kalibracijski listi za detektorje plina
f) Izjave o lastnostih vgrajenih elementov
g) Navodila o vgradnji / uporabi
h) Navodila proizvajalca za uporabo in vzdrževanje
i) Servisna/vzdrževalna knjiga za tehnični nadzor (redno vzdrževanje) vgrajenih sistemov APZ.

2. Prisotnost pri pregledu:

a) Pooblaščena oseba s strani naročnika / zavezanca
b) Pooblaščeni serviserji sistema za detekcijo plina morajo biti prisotni le izjemoma. Preverite s preglednikom pred pregledom.
c) Tehnični preglednik elektro stroke

3. Najpogostejše pomanjkljivosti, ki preprečujejo uspešen zaključek:

a. Ni študije požarne varnosti
b. Ni kalibracijskih listov