PREGLED SISTEMA ZA NADZOR DIMA IN TOPLOTE

Dne 14.09.2019 je stopil v veljavo nov Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (nadalje APZ) (Uradni list RS, št.: 53/19), ki je pravna podlaga za pregledovanje sistemov APZ.

KRATKA NAVODILA ZA USPEŠNO IZVEDBO PREGLEDA SISTEMA ZA NADZOR DIMA IN TOPLOTE

Sistem za nadzor dima in toplote je avtomatski ali polavtomatski sistem za odvod dima in toplote iz objekta ali sistem za omejevanje širjenja dima po objektu. Odprtina za naravni odvod dima in toplote v stopnišču, za katero je predpisana samo geometrična površina in je funkcionalno povezana s sistemom za odkrivanje in javljanje požara, je sestavni del sistema za odkrivanje in javljanje požara. Požarne lopute, ki se ne aktivirajo tudi s sistemom za odkrivanje in javljanje požara ali ki ne prožijo samodejnega izklopa prezračevalnega sistema, po tem pravilniku ne sodijo med vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite.

1. Dokumentacija, ki mora biti na vpogled na pregledu:

a) Gradbeno dovoljenje
b) Uporabno, če je bilo izdano
c) Študija požarne varnosti ali Zasnova požarne varnosti ali Elaborat požarne varnosti ali Načrt požarne varnosti (v sklopu projekta za gradbeno dovoljenje – PGD/DGD)
d) Projekti (PGD, PZI, PID), Strojni projekti (PGD, PZI, PID)
e) Izjave o lastnostih vgrajenih elementov
f) Navodila o vgradnji / uporabi
g) Navodila proizvajalca za uporabo in vzdrževanje
h) Servisna/vzdrževalna knjiga za tehnični nadzor (redno vzdrževanje) vgrajenih sistemov APZ. Servisni nalogi za vse krmiljene sisteme ne smejo biti starejši od enega leta oziroma skladno z navodili proizvajalca.

2. Prisotnost pri pregledu:

a) Pooblaščena oseba s strani naročnika / zavezanca
b) Pooblaščeni serviserji sistema APZ – predhodno preveri pri pregledniku strojne stroke
c) Tehnični preglednik elektro stroke
d) Tehnični preglednik strojne stroke

3. Najpogostejše pomanjkljivosti, ki preprečujejo uspešen zaključek:

a. Ni študije požarne varnosti
b. Ni ažuriranih STROJNIH projektov
c. Ni servisnih/vzdrževalnih nalogov za krmiljene sisteme ( PL, PN, NODT)
d. Vzdrževalci ne preverjajo izvršilnih krmilnih funkcij pri rednih vzdrževalnih delih