Doroteja Kovačec

TAJNIŠTVO

POLONA KOTAR

PROJEKTNO UPRAVLJANJE

SUZANA MOČIVNIK

dipl.inž.el.

ELEKTRO PREGLEDNIK

JOŽEF MAUČEC

dipl.inž.str., spec.

STROJNI PREGLEDNIK

mag. EDVARD PUŠNIK

univ.dipl.inž.el.

ELEKTRO PREGLEDNIK

TADEJ KUMIN

dipl.inž.el.

ELEKTRO PREGLEDNIK

GORAZD JEROMEL

univ.dipl.inž.el.

SVETOVALEC

Kontaktni obrazec