Slide 1
PREGLED SISTEMA ZA ODKRIVANJE IN
JAVLJANJE GORLJIVIH PLINOV
Slide 4
PREGLED SISTEMA ZA ODKRIVANJE IN
JAVLJANJE POŽARA
Slide 2
PREGLED VARNOSTNE RAZSVETLJAVE
Slide 3
PREGLED SISTEMA ZA NADZOR DIMA IN
TOPLOTE
Slide 5
PREGLED GASILNEGA SISTEMA
Slide 6
PREGLED DRUGIH SISTEMOV APZ
(aktivne požarne zaščite)
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Tehnični pregledi vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (SAPZ).

Na podlagi tretjega odstavka 32. člena, četrtega odstavka 41. člena in prvega odstavka 42. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ) je minister za obrambo izdal Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19), ki je podlaga za izvajanje tehničnih pregledov za sisteme aktivne požarne zaščite (v nadaljevanju SAPZ).

Storitve izvajamo na osnovi pooblastila Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, Uprava RS za zaščito in reševanje, številka 8450-19/2020-10-DGZR z dne 19.10.2020.

STORITVE

PREGLED SISTEMA ZA ODKRIVANJE IN JAVLJANJE GORLJIVIH PLINOV

PREGLED VARNOSTNE RAZSVETLJAVE

PREGLED SISTEMA ZA NADZOR DIMA IN TOPLOTE

PREGLED SISTEMA ZA ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA

PREGLED GASILNEGA SISTEMA

PREGLED DRUGIH SISTEMOV APZ
(aktivne požarne zaščite)