SAPZ
NAVODILA
CENIK
POPUSTI
KONTAKTI

 Firma POŽARNA VARNOST Jeromel Gorazd s.p., Na postajo 24, 2250 PTUJ izvaja preglede vgrajenih SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE (v nadaljevanju SAPZ) na osnovi pooblastila Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, Uprava RS za zaščito in reševanje, številka 8450-183/2006-6 z dne 30.06.2008. Izvajamo preglede in preizkuse vseh vrst SAPZ ter izdajamo POTRDILA IN POROČILA PREDPISANA Z ZAKONODAJO V REPUBLIKI SLOVENIJI. Na naslednjih straneh vam podajamo vrste SAPZ, navodila za pripravo pred uradnim pregledom, cenike, pogoje za popuste ter kontaktne podatke.

Vrste SAPZ, navodila za pripravo pred pregledom, cenike in pogoje za popuste si lahko s klikom na ikono »predogled za tiskanje« po želji tudi izpišete na papir.

LEP POZDRAV

                                                                    Gorazd Jeromel, univ.dipl.inž.el. in sodelavci

 

!!!!!! UVEDLI SMO NOVE - NIŽJE CENE ZA PREGLEDE SITEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE, POGLEJTE POD CENIK !!!!!


PREIZKUS GAŠENJA